Instrumenty

Idiofony

Idiofony

Jest to grupa instrumentów, z których dźwięk uzyskiwany jest przez wzbudzenie ciała stałego mającego sprężystość. W przypadku idiofonów jest to przede wszystkim cały instrument, a nie jego część. Należy wiedzieć, że ze względu na sposób wydobywania dźwięku wśród idiofonów wyróżnia się 8 podstawowych typów: bezpośrednie uderzanie (jamy przykryte deskami), bezpośrednio uderzające (rury, pręty, tykwy, buty do stepowania). pośrednio uderzane (gongi, dzwony, trójkąty, ksylofony, metalofony, litofony), zderzane (kastaniety, talerze), skrobane (przedmioty o powierzchni karbowanej – tarki), pocierane (przedmioty szklane, na przykład harmonika szklana), potrząsane (brzękadła, grzechotki, marakasy) oraz szarpane lub inaczej języczkowe (zanza, drumla).

Najprostsze instrumenty dla dorosłych

Warto widzieć, że do tych ostatnich część muzykologów zalicza ponadto takie instrumenty, jak fisharmonia, akordeon, harmonijka ustna, które w innych ujęciach występują jako instrumenty dęte. Warto dodać, że idiofony są znacznie zróżnicowane pod względem kształtu, wielkości oraz materiału wykonania, od których zależy wysokość i barwa wydawanego dźwięku. Ze względu na kształt wyróżnia się między innymi idiofony sztabkowe, płytowe, rurowe.